E-mail: info@wwwstavba.cz

mailform

Poznámka - GDPR:
Kliknutím na tlačítko odeslat udělujete firmě WWW Stavba s.r.o.ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů - stavební firmě WWW Stavba s.r.o., Nový Šaldorf 777., 671 81 , Znojmo IČ 25509942,zápis Krajského soud v Brně, odd. C vložka 28988, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje bylyzpracovány a použity jakýmkoliv zaměstnancem správce pro učel zaslání reklamního katalogu.Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv odvolat.Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařazení osobních údajů do databáze odběratelů reklamního katalogu ,který je zasílán pouze jednou. Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, že jsem si plně vědom/a svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně.Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů, i v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.Plné znění Poučení o ochraně osobních údajů dle platné legislativy naleznete zde.